Projekter målrettet udskolingen

GÅR DET HELE AD HELVEDE TIL - et projekt om frygt og håb

7. - 9. klasse

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før?

Spørgsmål som disse danner udgangspunkt for dette landsdækkende projekt, der zoomer ind på den frygt for fremtiden, der synes allestedsnærværende både i nyheder, film, litteratur og samfund.

Dystopierne er over os, og de er både skræmmende og fascinerede, men hvorfor fylder utopierne og håbet så lidt? Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret håb og frygt hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam - fortællinger, der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu.

 

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan
 • Novelle af Kenneth Bøgh Andersen
 • Brætspil med etiske dilemmaer
 • Adgang til hjemmeside med bl.a. et digitalt bibliotek med dystopier, utopier, helvedes- og paradisforestillinger

Aktiviteter:

 • Tilbud om kirkebesøg

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Hele året 

Lektioner: 15

Tilmelding: Senest 1. september 2020

MÅ MAN SLÅ IHJEL? - Et projekt om etiske dilemmaer

7. - 9. klasse

Findes der situationer, hvor det er i orden at tage et andet menneskes liv? Hvad står der i hhv. Bibelen og Koranen om drab?

Med afsæt i ungdomsromanen Sniper skal eleverne arbejde med ovenstående spørgsmål. I projektet møder de eksperter fra de tre monoteistiske religioner og repræsentanter for dyds-, konsekvens- og pligtetikken, der fra forskellige ståsteder vil belyse spørgsmålet: Må man slå et andet menneske ihjel?

Endvidere bliver eleverne præsenteret for andre etiske dilemmaer, som de skal forholde sig til og reflektere over ved hjælp af spil og cases.

 

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver samt prøvespørgsmål
 • Forslag til kreative produkter
 • Et eksemplar af bogen Sniper af Kasper Hof Besøg af tidl. feltpræst

Fag: Kristendomskundskab 

Periode: Hele året 

Lektioner: 6

Tilmelding: Senest 1. september 2020 

SYNDFLOD - hvor langt vil du gå?

7. - 9. klasse

Kan man tro så meget på en sag, at man er villig til at slå ihjel for det? Kan målet nogensinde hellige midlet? Giver det overhovedet mening på denne måde at spille Gud? Og hvilke etiske og moralske overvejelser kan man gøre sig i den forbindelse?

Det er blot nogle af de spørgsmål eleverne skal arbejde med, reflektere over og debattere i dette projekt. Dette sker bl.a med udgangspunkt i Peter Krogholms roman Syndflod og udvalgte tekster fra både Bibelen og Koranen.

Bogen Syndflod kan ligeledes bruges som et af hovedværkerne i dansk.

I materialet er der også eksempler på både prøvespørgsmål og kreative produkter.

 

 

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
 • Et eksemplar af bogen "Syndflod" af Peter Krogholm

Aktivitet:

 • Tilbud om foredrag på skolen med forfatteren Peter Krogholm, som har skrevet "Syndflod" onsdag d. 4. november eller fredag d. 6. november

Fag: Kristendomskundskab, dansk og samfundsfag

Periode: Kan afvikles hele året

Lektioner: 15

Tilmelding: Senest 1. september 2020

TILMELDING KLIK HER 

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på om klassen ønsker besøg af forfatter Peter Krogholm, som har skrevet bogen Syndflod

DEN SKYLDIGE - om synd, skyld og ansvar

7. - 9. klasse

Hvem er skyldig? Hvad er de skyldige i? Betyder det noget, hvilket sindelag en handling er begået med? Og hvad kan konsekvensen af handlingen være ud fra et religiøst og etisk perspektiv?? ?

Med afsæt i filmen Den skyldige fra 2018 skal eleverne arbejde med og filosofere over kristendommens kernebegreber synd, skyld og den frie vilje. Begreberne udfoldes gennem arbejdet med bibelske tekster, buddhistisk karmatænkning og etiske ståsteder. Undervejs skal eleverne reflektere over de valg, som filmens personer træffer, og de konsekvenser det får.

Filmen kan bruges som et hovedværk i dansk. Eleverne skal bl.a. analysere de filmiske virkemidler, undersøge filmens konflikter og analysere tid, sted og filmens vigtigste personer. Der knyttes i analysearbejdet an til elevernes egne erfaringer, og samtidig opnår de et indblik i andres liv og livstemaer.??

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
 • Forslag til eksamensoplæg i kristendom og dansk
 • Filmen Den skyldige på DVD

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Januar - februar 2021

Lektioner: 8-10?

Tilmelding: Senest 1. september 2020

KIRKEHISTORIE

7. - 9. klasse

Hvornår og hvordan opstod kristendommen? Hvordan gik det til, at kristendommen kom til Danmark? Og hvorfor findes der mange forskellige former for kristendom i dag?

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som eleverne vil få svar på i løbet af dette undervisningsforløb. Projektet vil give eleverne et overblik over kristendommens udvikling fra at være en lille udløber af jødedommen og til at blive en stor verdensreligion med mange forskellige kirkesamfund.

Eleverne skal arbejde med oldkirken, vikingetiden, dansk middelalder, reformationen, nyere tid, den danske folkekirke og andre kristne kirker i Danmark i dag.

Afslutningsvist skal eleverne fremstille et kreativt produkt, som også vil kunne anvendes, hvis faget bliver udtrukket til Folkeskolens afgangseksamen.

 

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
 • Klassesæt af elevhæfte om kristendommens historie
 • Forslag til kreative produkter, der også kan anvendes til afgangseksamen

Fag: Kristendomskundskab

Periode: November-december 2020

Lektioner: 8-10

Tilmelding: Senest 1. september 2020

 

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Stationsvej 4 kld. | 4171 Glumsø