Projekter målrettet mellemtrinnet

Riddere og ridderdyder - om drager, damer og drabelige dyder

3. - 4. klasse

Alle børn kender historier om tapre riddere - om deres rustninger, sværdkampe og helteliv til hest.

I dette undervisningsprojekt arbejder eleverne bl.a. med lignelsen om Den barmhjertige samaritaner, lærer om Sankt Georg og dragen og prøver på egen krop at kæmpe som rigtige riddere. Herudover er er der fokus på ridderlighed. Hvad betyder det egentlig? Og hvilke egenskaber må man besidde for at være en ægte ridder?

Begreberne stammer helt tilbage fra Korsriddertiden, og undervisningsmaterialet skaber bro imellem en interessant historisk periode og vores tid, hvor de ægte ridderværdier stadig lever i bedste velgående.

Projektet er udviklet i samarbejde med Danmarks Borgcenter i Vordingborg.

 

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan, elevopgaver og ideer til kreativt arbejde
 • Adgang til hjemmeside
 • Tilbud om undervisningsforløb på Borgcenteret i Vordingborg udvalgte dage i august-september 2020
 • Tilbud om lærerkursus på Borgcenteret i Vordingborg onsdag d. 19. august kl. 13-15.30 (kursusbeskrivelse - læs her)

Aktivtitet: 

 • Tilbud om undervisningsforløb på Borgcenteret i Vordingborg udvalgte dage i august-september 2020

Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie og billedkunst

Periode: August-september 2020

Lektioner: 8-10

Tilmelding: Senest 1. september 2020

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmelding at gøre opmærksom på om, klassen ønsker undervisningsforløb på Borgcentret, og om du som lærer ønsker at deltage på lærerkurset den 19. august kl. 13-15.30

DEN STORE TIDSREJSE

3. - 4. klasse

Tag eleverne med på en tidsrejse. Gennem en ny produceret tegneserie med børnene Alfred og Ida oplever eleverne en dramatisk fortælling om kirkens historie og kristendommens udvikling i Danmark gennem 1000 år.

Eleverne får indblik i sammenhængen mellem kirkebygningens udseende og kristendommens udvikling. De møder vikingetidens trækirker, middelalderens først romanske og siden gotiske landsbykirker, reformationstidens nye kirkeinventar, barokkens finurlige figurer og den helt moderne og eksperimenterende kirkebygning.

I forbindelse med projektet tilbydes eleverne et besøg i den lokale kirke, hvor de skal på skattejagt efter spor fra kristendommens historie.

Projektet afrundes med et kreativt forløb, hvor eleverne bygger flotte modelkirker fra forskellige tidsaldre. Billedkunstner Heidi Marloth har udviklet det kreative forløb

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til og undervisningsplan og elevopgaver
 • Klassesæt af tegneserie af Nina Larsen Arrocha
 • Adgang til hjemmeside Tilbud om kirkebesøg
 • Tilbud om lærerkursus mandag d. 1. februar 2021 kl. 13.30-16 i Sankt Jørgens Kirke, Næstved (Kursusbeskrivelse - læs mere)

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Februar-marts 2021

Lektioner: 8-10

Tilmelding: Senest 1. september 2020

 

 

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om du ønsker at deltage i lærerkusus den 1. februar kl. 13.30-16 i Skt. Jørgens Kirke, Næstved.

UNDER OVERFLADEN - MYTER, MONSTRE OG MENNESKER

3. - 4. klasse

Monstre er spændende, fascinerende, sjove og skræmmende på samme tid. I de religiøse myter har monstrene ofte en vigtig funktion. De er tydelige tegn på et brud med en etableret orden og repræsentanter for det, man ikke ønsker skal eksistere i denne verden.

I dette projekt skal eleverne arbejde med forskellige myter fra kristen-jødisk, nordisk og australsk mytologi. Myterne har det til fælles, at de indeholder et monster, der lever under overfladen.

Foruden en indsigt i monstrenes funktion i myterne er det projektets mål, at eleverne opnår en indsigt i myterne som en fortælleform, der skildrer tilværelsesspørgsmål på tværs af verdensdel og tid - en fortælleform, der ser ud til at være universel for menneskers beskrivelse af det uforklarlige, det mystiske og det monstrøse.

 

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
 • Elevhæfter Kreative forslag til elevarbejder
 • Adgang til hjemmeside Brætspil, udviklet til projektet

Aktivitet:

 • Tilbud til klassen om deltagelse i kreativ workshop med børnekulturkonsulent Katrine Gjesing på udvalgte dage i marts 2021 på Grønnegade Kasserne, Næstved

 

 

 

Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst

Periode: Januar-marts 2021

Lektioner: 10

Tilmelding: Senest 1. september 2020 

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at oplyse, hvis du og din klasse ønsker at deltage i den kreative workshop i marts 2021

SKAGENSMALERE, SALMER OG SANGGLÆDE

3. - 5. klasse

Skagensmalerne har udødeliggjort det særlige lys over Skagen og arbejdet med kontrasterne mellem lys og mørke. Lys og mørke er også centrale temaer i salmebogens morgen og aftensalmer, hvor dur og mol udfordrer hinanden.

Et møde med den danske salme 2021 sætter fokus på temaet "lys og mørke", og eleverne skal både indholdsmæssigt og musikalsk arbejde med følgende fem salmer: I Østen stiger solen op, Se, nu stiger solen, Nu går solen sin vej, Tunge mørke natteskyer, Du, som har tændt millioner af stjerner.

Derudover skal de arbejde med temaet i kunsten. Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for orgelmusik, som passer til temaet. Ud over musikken skal eleverne arbejde med "lys og mørke" i kunstbilleder eksemplificeret ved skagensmalerne. Projektet afsluttes med en stor salmesangsafslutning i en af Næstveds Kirker.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale og konkrete undervisningsforslag samt tekster og noder
 • Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik
 • Salmeplakat
 • Tilbud om lærerkursus på Statens Museum for Kunst den 18. november 2020 kl. 13-16 (kursusbeskrivelse læs mere)

Aktiviteter:

 • Tilbud om kirkebesøg med fælles salmesang i en af Næstveds kirker

Fag: Kristendomskundskab og musik

Periode: Marts-april 2021

Lektioner: 6-10 lektioner

Tilmelding: Senest 1. september 2020

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, hvis klassen gerne vil deltage i den fælles salmesangs-afslutning i en af kirkerne i Næstved og om du som lærer ønsker at deltage i lærerkursus.

BIBELENS PERSONER

4. - 6. klasse

Bibelske fortællinger er et af de centrale kundskabsområder for faget kristendomskundskab. I dette undervisningsprojekt lærer eleverne på en sjov måde om en række centrale bibelske personer og de fortællinger, der knytter sig til dem. Desuden arbejder de med fortællingernes kronologi og forholdet mellem Det Nye og Det Gamle Testamente.

Til projektet medfølger et klassesæt af kortspillet Profetkort. Spillets regler ligner de klassiske bilkort. 40 bibelske personer har hver sit kort og en talværdi i kategorierne tro, bibelscore, berømmelse og alder. De fleste kort er stærke i én kategori, men svage i en anden. Judas slår eksempelvis Elias i berømmelse, men bliver klart slået af den gamle profet i tro, alder og bibelscore. Derfor skal eleven med udspillet tænke sig godt om, inden der vælges kategori.

 

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
 • Klassesæt af kortspillet Profetkort

Fag: Kristendomskundskab

Periode: Hele året

Lektioner: 4-8

Tilmelding: Senest 1. september 2020

DEN LILLE PRINS - en filosofisk undersøgelse af det gode liv

5. - 6. klasse

Er det gode liv at have venner? Måske er kærlighed en forudsætning for det gode liv? Hvis man ejer mange ting, har man så et godt liv?

Fortællingen Den lille prins fra 1943 af forfatteren Antoine de Saint-Exupéry beskæftiger sig bl.a. med temaet om det gode liv. Bogen er en af de mest solgte bøger i verden, og måske hænger det netop sammen med, at den appellerer til eftertænksomhed og undren over tilværelsen og menneskelivet, og hvad der giver det værdi.

Med udgangspunkt i fortællingen præsenteres eleverne for forskellige filosofiske øvelser og opgaver, ligesom de skal se og arbejde med animationsfilmen "Den lille prins" fra 2015.

 

 

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
 • Et eksemplar af bogen "Den lille prins"
 • Tilbud om deltagelse i Religionernes dag d. 1. september. Denne dag handler netop om filosofi med børn (kursusbeskrivelse - læs mere) 

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Oktober-november 2020

Lektioner: 8-10

Tilmelding: Senest 1. september 2020

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmelding at gøre opmærksom på, hvis du ønsker at deltage i Religionernes dag den 1. september  2020

SVÆRDETS KRAFT - om kamp, kærlighed og kristendom i korsriddertiden

5. - 7. klasse

I haven ved en af Jerusalems mange kirker ligger to danske brødre begravet. Brødrene hed Svend og Eskil og var henholdsvis biskop over Viborg og kriger. De var draget på pilgrimsfærd til Jerusalem og var døde år 1153. Hvem var de? Hvad bragte dem til Jerusalem? Og hvordan havde de gjort sig fortjent til en plads i denne vigtige kirkes gårdhave? Brødrenes forunderlige historie danner udgangspunkt for dette projekt om korsriddertiden og et samarbejde med forfatteren Jan Kjær om at skrive en historisk udviklingsroman. Projektet rummer en værklæsning, forslag til tekstanalyse, arbejde med korsriddertiden, historiske kilder og kildekritik og dykker ned i kristendomsfaglige begreber som tilgivelse og det hellige. Desuden lægges der op til et arbejde med centrale symboler som kors og vand på baggrund af centrale bibelske tekster og kristne ritualer.

 

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsforløb 
 • Et klassesæt af Jan Kjærs roman Sværdets kraft
 • Et klassesæt af elevhæfter med opgaver, bilag mm. 
 • Adgang til projektets hjemmeside med bl.a. lydfiler af bogen 
 • Tilbud om lærerkursus med Jan Kjær torsdag den 11. marts 2021 kl. 13 i konventhuset i Roskilde (kursusbeskrivelse - læs mere) 

 

 

 

Fag: Kristendomskundskab, dansk og historie

Periode: Marts-maj 2021

Lektioner: 10-14

Tilmelding: Senest 1. september 2020

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om du ønsker at deltage i lærerkursus med Jan Kjær den 11. marts 2021

GUDER OG GAVER

5. - 6. klasse

Kan Sif og Gro forhindre, at lille Hilde bliver ofret til Nerthus? Kan Ulfs far give et offer, der både skaber ro i landsbyen og vender krigslykken? Og har munken Halfdan ret i, at Hvide Krist er mere kraftfuld end alle andre guder?

Eleverne skal i projektet Guder og gaver arbejde med ofringer i jernalder og vikingetid samt med kristendommens udlægning af ofret som en gave fra guden til menneskene. I den forbindelse arbejder eleverne også kirkehistorisk med overgangen fra den nordiske religion til kristendom. På baggrund af tre fotoillustrerede historiske fortællinger, billedkilder af historiske fund og bibeltekster skal eleverne fordybe sig i offerbegrebet.

Besøg i Sagnlandet Lejre Klasser kan som led i projektet komme på besøg i Sagnlandet Lejre, hvor eleverne på en tidsrejse gennem jernalder og vikingetid oplever datidens dagligdag og offerritualer. Eleverne møder også Halfdan munk, der forsøger at omvende vikingerne til Hvide Krist. Projektet kan afvikles uden besøget i Sagnlandet.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan
 • Klassesæt med elevhæfter, der indeholder fotofortællingerne og elevopgaver
 • Adgang til hjemmeside
 • Tilbud om lærerkursus i Sagnlandet Lejre den 5. maj og den 6. maj - begge dage kl. 13-16 (kursusbeskrivelse læs mere)

Aktivitet:

 • Tilbud om klassebesøg i Sagnlandet Lejre 19. -20. eller 21 maj

Fag: Kristendomskundskab, historie og dansk

Periode: Maj-juni 2021

Lektioner: 10-12 lektioner

Tilmelding: Senest 1. september 2020

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om du og din klasse ønsker at besøge Sagnlandet Lejre, samt om du som lærer ønsker at deltage i lærerkursus

UNDER OVERFLADEN - myter, monstre og mennesker

5. - 6. klasse

I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med forskellige myter fra kristen-jødisk, nordisk, græsk og australsk mytologi. Myterne har det til fælles, at de indeholder et monster, der lever under overfladen. Projektet står således på to ben: mytens og monstrenes.

Monstre er spændende, fascinerende, sjove og skræmmende. Men i de religiøse myter har monstrene ofte en vigtig funktion. De er tydelige tegn på et brud med en etableret orden og repræsentanter for det, man ikke ønsker skal eksistere i denne verden.

Foruden en indsigt i monstrenes funktion i myterne, er det projektets mål, at eleverne opnår en indsigt i myterne som en fortælleform, der skildrer tilværelsesspørgsmål på tværs af verdensdel og tid - en fortælleform, der ser ud til at være universel for menneskers beskrivelse af det uforklarlige, det mystiske og det monstrøse.

 

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan
 • Elevhæfte -Kreative forslag til elevarbejde
 • Adgang til hjemmeside
 • Brætspil udviklet specielt til dette projekt

Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst

Lektioner: 10

Periode: Kan afvikles hele året

Tilmelding: Senest 1. september 2020

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Stationsvej 4 kld. | 4171 Glumsø