Klassikere, der stadig kan fås

SORG OG LIVSMOD - når de mindste mister

Indskolingen

Hvert år rammes flere børn af sorg. Det kan skyldes mange forskellige ting: et nært familiemedlem dør, opbrud i familien ved fx skilsmisse eller sygdom i den nærmeste familie. 

Med afsæt i to små fabel-tegnefilm sættes der i børnhøjde fokus på, hvad sorg er, hvornår den kan ramme, og hvordan den kan håndteres af såvel den sorgramte selv som af omgivelserne. 

Projektet sætter i bred forstand fokus på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til elevopgaver
 • Plakat til ophængning i klassen
 • Vendespil

LIGNELSER SAT I SPIL

Indskolingen 

Gennem projektet kommer eleverne til at arbejde med otte lignelser, som alle fortæller en vigtig pointe i kristendommen. Det drejer sig bl.a. om lignelsen om Den barmhjertige samaritaner og Den fortabte søn. 

Til projektet er der udviklet et kortspil, hvor det gælder om at få samlet så mange hele lignelser som muligt. Spillet vil gøre det lettere for eleverne at huske de enkelte lignelser, og så gør det jo heller ikke noget, at det samtidig kan være lidt sjovt. 

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan
 • Klassesæt af spillet Lignelseskort
 • Adgang til hjemmeside

VED ARKEN KLOKKEN OTTE

Indskolingen 

Ved du hvem Gud er? For det gør pingvinerne ikke. Godt nok har de hørt om ham, men de har ikke set ham, og så ved man jo ikke, om han findes. 

Projektet knytter sig til Ulich Hubs lille fortællingen om tre pingviner, der for at overleve syndfloden skal med Noas Ark. Men hvad gør man, når Gud har sat gang i syndfloden, og man kun får to billetter til Noas Ark, og der er tre pingviner? 

Rejsen starter, og i fortællingen oplever de tre pingviner mangt og meget, der ikke ligger fjernt fra menneskelivet. 

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Lærervejledning med baggrundsstof
 • Et eksemplar af Ulich HUbs bog "Ved Arken klokken otte"
 • Elevhæfte med læsetekster til alle elever

PESACH OG PÅSKE

Mellemtrinnet

Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel nogle lighedstræk - ikke mindst fordi Jesus fejrede pesach med sine disciple i Jerusalem.

Derfor begynder projektet i Jerusalem, hvor eleverne får kendskab til byens store betydning for både jøder, kristne og muslimer.

Herefter skal eleverne arbejde med påsken, som er en vigtig højtid for både kristne og jøder med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest.

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsmateriale med baggrundsstof, forslag til elevplan og elevopgaver
 • Adgang til hjemmeside med filmklip mm

FISK - det er der ingen ben i

Mellemtrinnet

I dette projekt skal eleverne arbejde med fisk på alle mulige måder. De skal arbejde med tre bibelske fortællinger om fisk, lære om fisk rent naturvidenskabeligt og selv fremstille kreative produkter med fisketema. 

I projektet er en særlig del, hvor et samarbejde med faget håndværk og design foldes ud, og de produkter, eleverne fremstiller her, integreres i hele forløbet. 

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Lærervejledning med baggrundsstof, elevopgaver og forslag til kreative elevarbejder

NATUREN KALDER - ånd og naturlængsel i romantikken og i dag

Udskolingen 

For 200 år siden gik kunstneriske sjæle rundt og dyrkede naturen. Her fandt de ånden, det guddommelige og det, der binder alting sammen. De formidlede ånden gennem malerkunst, musik og litteratur. 

Dette projekt sammenholder de romantiske klassikere med moderne billedkunstnere, bloggere og digtere, der alle er optaget af naturen. Derudover skal eleverne reflektere over, hvad ånd er for en størrelse, og hvor de måske kan findes den i deres eget liv. 

Med denne perspektivering søger projektet at give et anderledes aktualiserende perspektiv på den obligatoriske periodelæsning. 

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Stationsvej 4 kld.| 4171 Glumsø