Projekter målrettet indskolingen

Når søskende strides

1. - 3. klasse

Misundelse og vrede over forskelsbehandling og uretfærdighed, lysten til at gøre gengæld, men også glæden over samhørighed er nogle af de følelser, der kan opstå i den nære relation mellem søskende, mellem børn og forældre og klassekammerater imellem.

Med udgangspunkt i elevernes erfaringer fra de nære relationer arbejder klassen i projektet med fem bibelske fortællinger, der fortæller om søskenderelationer og de følelser, der kan opstå i relationen. Det drejer sig om fortællingerne om Kain og Abel (misundelse), Isak og Ismael (adskillelse), Jakob og Esau (tilgivelse), Josef og hans brødre (forskelsbehandling), Den fortabte søn og hans bror, (uretfærdighed) og Maria og Martha (uretfærdighed).

I projektet arbejdes der med de negative følelser, der kan opstå, men der sættes også fokus på, hvordan man kan komme videre, når de negative følelser har fået overtaget.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan 
 • Arbejdshæfte til alle elever

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: September-november 2020

Lektioner: 6-10 lektioner

Tilmelding: Senest 1. september 2020

Han gik sig over sø og land

1. - 3. klasse

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med følgende 5 fortællinger fra Det Nye Testamente: Maria Bebudelse, Juleevangeliet, Den barmhjertige Samaritaner, Jesus går på vandet og Påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne møde de tilværelsesspørgsmål, som historierne lægger op til og giver deres svar på. Eleverne vil her kunne spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker og således opnå en bevidsthed om, at de spørgsmål, som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som er vigtige her hos os i dag.

Til projektet er også knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvorfra fortællingerne stammer. Herigennem vil de opnå viden om og forståelse af, at fortællingerne i deres opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område.

Tilmeldte lærere modtager:


 • Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
 • Supplerende hæfte med historisk baggrundsmateriale 
 • Adgang til hjemmeside med interaktivt kort og supplerende projektmateriale 
 • Tilbud om fortælleworkshop med historiefortæller Steiner Steinmetz torsdag d. 1. oktober kl. 13-16 og torsdag d. 26. november kl. 13-16 i Holsted Kirke. Kurset består af to dele. Læs mere her

Fag: Kristendom og dansk 

Periode: Kan afvikles hele året 

Lektioner: 7-10

Tilmelding: Senest 1. september 2020

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på om, du ønsker at deltage i fortællerkurset den 1. oktober og 26. november.

Alletiders julekalender

1. - 3. klasse

Hvor kommer julen og alle dens traditioner fra?

Med udgangspunkt i en julekalender, der er tegnet af Zarah Juul til lige netop dette projekt, skal eleverne høre om og arbejde kreativt med flere af julens traditioner.

Hver skoledag i december åbner eleverne en låge og ser en juletradition illustreret - både religiøse og folkelige.Der vil være en lille fortælling til traditionen og et forslag til en efterfølgende aktivitet.

Det vil på den måde være muligt hver skoledag i december måned at indlede dagen med en kort lektion omkring julens traditioner med udgangspunkt i julekalenderen, men man kan også nogle dage vælge kun at åbne lågen og læse fortællingen, fx mens eleverne spiser deres frokost.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof og elevopgaver
 • En julekalender, tegnet af Zarah Juul
 • Kuverter til hver skoledag i december med aktivitets-kit og en beskrivelse af dagens lille juleaktivitet
 • Tilbud om at se teaterforestillingen "Juleevangeliet - en magisk fortælling" i Folkemusikhuset i Fensmark i uge 49 

Fag: Kristendomskundskab (+ evt. dansk, billedkunst, musik)

Periode: December 

Lektioner: 5-45 minutter dagligt

Tilmelding: Senest 1. september 2020 

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om I ønsker at se forestillingen "Juleevangeliet, en magisk fortælling" i uge 49.

DEN GYLDNE REGEL

1. - 4. klasse

Hvad er en god adfærd? Hvad er dårlig adfærd? Hvad sker der, når vi er onde eller gode ved hinanden? Betyder det noget, hvordan man siger undskyld til et andet menneske, og hvorfor er det vigtigt at have regler?

Det er alle spørgsmål, der kredser om etik og moral og om, hvordan mennesker bedst muligt kan leve sammen. Flere religioner og filosoffer mener med afsæt i den gyldne regel at have fundet et svar på, hvordan mennesker bedst muligt kan være sammen. Reglen, som er udgangspunktet for dette projekt, lyder: Behandl andre, som du gerne selv vil behandles.

I projektet skal eleverne stifte bekendtskab med forskellige bibelske tekster, der alle beskæftiger sig med etik og høre amoralske fabler, hvor intet er, som det plejer.

Gennem aktiviteter skal eleverne også filosofere over temaer som fx venskab og fællesskab for derigennem at blive mere opmærksomme på det ansvar, man som menneske har for hinanden og den verden, man lever i. 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og differentierede elevopgaver
 • Adgang til hjemmeside med bl.a. billeder og oplæsning af tekster Plakat til ophæng i klassen
 • Tilbud om deltagelse i Religionernes Dag den 1. september 2020 i Odense (læs mere her) 

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Hele året 

Lektioner: 8-10 

Tilmelding: Senest 1. september 2020


TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om du ønsker at deltage i Religionerne Dag den 1. september i Odense. 

PÅ JAGT I DET GAMLE TESTAMENTE

1.- 3. klasse

I dette projekt skal eleverne på jagt efter en række centrale fortællinger i Det Gamle Testamente.

Med udgangspunkt i en plakat, som er udviklet til projektet, skal eleverne arbejde med Det Gamle Testamente gennem 12 korte fortællinger. Det drejer sig om Skabelsen, Syndefaldet, Noas ark, Babelstårnet, Kain og Abel, Abraham og Isak, Jacob og Esau, Josef og hans brødre, udfrielsen fra Egypten, Moses, David og Goliat og Jonas og havdyret.

Projektet afsluttes med et kreativt forløb, hvor eleverne i små grupper vælger én af fortællingerne, som de laver et produkt ud fra. I materialet vil der være en række forslag til dette produkt. 

 

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
 • Plakat af tegneren af Marie Dyekjær Eriksen
 • Klassesæt af A3-plakater til eleverne 
 • Et eksemplar af Ida Jessens Bibelhistorier

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Februar-marts 2021

Lektioner: 6-8

Tilmelding: Senest 1. september 2020 

KIRKEGÅRDEN - DEN SIDSTE HAVE

1. - 4. klasse

Hvorfor er kirkegården er særligt sted? Hvordan lyder begravelsesritualet i kirken? Hvad skriver vi på vores gravsten - og hvorfor?

I dette projekt skal eleverne arbejde med begravelsesritualer og traditioner, ligesom de skal på jagt efter symboler på kirkegården. Projektet lægger helt naturligt op til et besøg på den lokale kirkegård, hvor eleverne vises rundt og får viden om, hvordan en begravelse foregår.

Eleverne vil også opleve, at kirkegården både kan fungere som et mindested og et reflektionssted for gode minder. På den måde giver projektet afsæt for samtale og læring om væsentlige kristendomsfaglige temaer som f.eks. at mindes, liv/død, håb og evigt liv.

Materialet er tilrettelagt således, at det er let at differentiere undervisningen til flere niveauer og klassetrin.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan med differentierede elevopgaver
 • Opgavehæfte til eleverne
 • Tilbud om besøg på den lokale kirkegård
 • Ideer til at arbejde kreativt 

Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst

Periode: Maj-juni 2021

Lektioner: 6-8

Tilmelding: Senest 1. september 2020

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Stationsvej 4 kld. | 4171 Glumsø