Projekter målrettet mellemtrinnet

Under overfladen - myter, monstre og mennesker

3. - 4. klasse

I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med forskellige myter fra kristen-jødisk, nordisk og australsk mytologi. Myterne har det til fælles, at de indeholder et monster, der lever under overfladen. Projektet står således på to ben: mytens og monstrenes.

Monstre er spændende, fascinerende, sjove og skræmmende. Men i de religiøse myter har monstrene ofte en vigtig funktion. De er tydelige tegn på et brud med en etableret orden og repræsentanter for det, man ikke ønsker skal eksistere i denne verden.

Foruden en indsigt i monstrenes funktion i myterne, er det projektets mål, at eleverne opnår en indsigt i myterne som en fortælleform, der skildrer tilværelsesspørgsmål på tværs af verdensdel og tid - en fortælleform, der ser ud til at være universel for menneskers beskrivelse af det uforklarlige, det mystiske og det monstrøse.

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsvejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan 
 • Elevhæfte
 • Kreative forslag til elevarbejder
 • Adgang til hjemmeside
 • Brætspil, udviklet specielt til dette projekt

 

Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst

Periode: Oktober- december 2019 

Lektioner: 10

Tilmelding: Senest 1. september 2019

SALMER DER FORTÆLLER

4. - 5. klasse

Et møde med den danske salme 2020 sætter fokus på salmer, der genfortæller centrale bibelhistorier.

Eleverne kommer bl.a. til at arbejde med salmerne "Kain, hvor er din bror", "Jeg gik i marken og vogtede får" og "Nu ringer alle klokker mod sky" samt de bibelske fortællinger, der har inspireret til disse salmer.

Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige på projektets hjemmeside. Projektet afsluttes med en stor salmesangsafslutning i en af Næstveds kirker.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsstof, tekster og noder
 • Plakat
 • Adgang til hjemmeside med indspilninger af projektets salmer 

Aktivitet:

 • Tilbud om besøg i en af de lokale kirker og fælles salmesangsafslutning i februar 2020

Fag: Kristendomskundskab

Periode: Januar - marts 2020

Lektioner: 10-12

Tilmelding: Senest 1. september 2019

 

 

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, hvis klassen ønsker at deltage i den fælles salmesangsafslutning i februar 2020.

ENGELBERT H OG DEN SIDSTE CHANCE

4. - 6. klasse

Kan duften af røræg virkelig redde verden?

Noget tyder på det, når man læser Kim Fupz Aakesons billedroman om englen Engelbert H, der bliver sendt til jorden for at frelse den på syv dage.

Gud bryder sig nemlig ikke om det, han dagligt ser i nyhederne. Der er for meget krig, elendighed, ufred og forurening. Og det skal stoppe. Lige nu! Ellers må jorden ødelægges og en ny bygges op af rare bibliotekarer og kattekillinger.

I dette undervisningsforløb skal eleverne fordybe sig i Fupz' bog og de bibelske tekster, der er billedromanens intertekstuelle reference - nemlig beretningerne fra Det gamle Testamente om Skabelsen, Syndfloden, Sodoma og Gomorra og profeten Jonas.

Til projektet tilbydes en kreativ workshop, hvor der bl.a. arbejdes med før og nu billeder. 

Tilmeldte lærere modtager:  

 • Undervisningsvejledning med baggrundsstof og elevopgaver
 • Et eksemplar af bogen "Engelbert H og den sidste chance" 

Aktivitet:

 • Tilbud til klassen om deltagelse i kreativ workshop med børnekulturkonsulent Katrine Gjesing på udvalgte dage i uge 43 og 44 kl. 10-13 på Grønnegade Kasserne, Næstved

 


Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Oktober - november 2019

Lektioner: 10-15

Tilmelding: Senest 1. september 2019 

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at oplyse, hvis du og din klasse ønsker at deltage i den kreative workshop i uge 43 eller 44

FRISTELSER, FARER OG FALDGRUBER - på rejse gennem Odyssen og Bibelen

4. - 6. klasse

 

Fortællingen om Odysseus' hjemfærd efter krigen i Troja hører sammen med Bibelen til blandt hovedværkerne i europæisk kultur. Begge har de præget forestillingerne om det gode liv - herunder hvad man må og ikke må - som det bl.a. kommer til udtryk i litteratur, computerspil, film og teater.

Et af de centrale temaer i fortællingen om Odysseus er de mange fristelser, som møder en gennem livet og håndteringen heraf. På samme måde tages fristelsernes dilemma til behandling i en lang række af Bibelens fortællinger.

Tilmeldte lærere modtager:  

 • Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan
 • Arbejdshæfte til eleverne
 • Adgang til hjemmeside

Aktiviteter:

 • Tilbud om at klassen kan se teaterforestillingen "Odysseen" med Det lille Turneteater i efteråret 2019
 • Tilbud om lærerkursus den 27. august 2019 kl. 13-16 på Thorvalsens Museum, Købehavn. Tilmelding hertil skal ske senest den 28. juni 2019. Se kursusbeskrivelse

Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie og billedkunst

Periode: September- december 2019  

Lektioner: 10-12 lektioner 

Tilmelding: Senest 1. september 201  

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, hvis klassen gerne vil se teaterforestillingen "Odyssen" og hvis du som lærer vil deltage i kursus den 27. august 2019 kl. 13-16 (frist 28. juni) 

FISK - DET ER DER INGEN BEN I

4. - 5. klasse

 

Hvorfor er der små fisk bag på nogle biler? Og hvilken betydning har fisken som kristent symbol?

I dette undervisningsmateriale skal eleverne arbejde med fisk på alle mulige måder. De skal arbejde med tre bibelske fortællinger om fisk, lære om fisk rent naturvidenskabeligt og også selv fremstille kreative produkter med fisketema.

I projektet er en helt særlig del, hvor et samarbejde med faget håndværk og design foldes ud og de produkter, eleverne fremstiller her, integreres i hele forløbet.

 

 

 

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsmateriale, elevopgaver og forslag til kreative elevarbejder

Aktiviteter:

 • Tilbud om workshop for klassen på skolen med naturvejleder Helen Holm på udvalgte dage i foråret 2020 
 • Tilbud om lærerkursus i sognegården ved Sankt Jørgens Kirke, Næstved den 25. marts 2020 kl. 13-16 (kursusbeskrivelse)
 • Tilbud om kirkebesøg i den lokale kirke 

 

 

Fag: Kristendomskundskab, billedkunst, dansk, natur og teknologi samt håndværk og design

Periode: April -maj 2020

Lektioner: 8-10

Tilmelding: Senest 1. september 2019 

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om du ønsker, at din klasse skal deltage i workshop, og om du som lærer ønsker at deltage i lærerkursus den 25. marts 2020 kl. 13-16. (læs mere her)

ABRAHAM, ISAK OG HVAD SÅ?

4. - 6. klasse

Hvad har du gang i, far?

Hvad siger man til sin søn, når man lige har prøvet at ofre ham til Gud? Hvad siger man til Gud? Og hvad siger man til konen derhjemme?

Med afsæt i Kim Fupz Aakesons historie om "Abraham og Isak - og hvad der videre hændte", skal eleverne arbejde med den bibelske fortælling og de spørgsmål den bibelske fortælling kan have efterladt hos læseren.

Derudover skal eleverne arbejde med Abraham-skikkelsen, som kendes både i jødedom, kristendom og islam. Afslutningsvis skal eleverne filosofere over temaerne: lydighed/tillid, tro/tvivl og rigtigt/forkert.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsvejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsforløb
 • Et eksemplar af bogen ""Abraham og Isak" af Kim Fupz Aakeson

Aktivitet:

 • Tilbud om lærerkursus med bl.a Kim Fupz Aakeson onsdag d. 11. marts 2020 kl. 13-16 i Konventhuset, Roskilde (kursusbeskrivelse)

Fag: Kristendomskundskab

Periode: April -juni 2020 

Lektioner: 8-10

Tilmelding: Senest 1. september 2019 

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmelding at gøre opmærksom på, hvis du ønsker at deltage i lærerkurset den 11. marts 2020

UNDER OVERFLADEN - myter, monstre og mennesker

5. - 6. klasse

 

I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde med forskellige myter fra kristen-jødisk, nordisk, græsk og australsk mytologi. Myterne har det til fælles, at de indeholder et monster, der lever under overfladen. Projektet står således på to ben: mytens og monstrenes.

Monstre er spændende, fascinerende, sjove og skræmmende. Men i de religiøse myter har monstrene ofte en vigtig funktion. De er tydelige tegn på et brud med en etableret orden og repræsentanter for det, man ikke ønsker skal eksistere i denne verden.

Foruden en indsigt i monstrenes funktion i myterne, er det projektets mål, at eleverne opnår en indsigt i myterne som en fortælleform, der skildrer tilværelsesspørgsmål på tværs af verdensdel og tid - en fortælleform, der ser ud til at være universel for menneskers beskrivelse af det uforklarlige, det mystiske og det monstrøse.

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsstof og forslag til undervisningsplan 
 • Elevhæfte
 • Kreative forslag til elevarbejde
 • Adgang til hjemmeside
 • Brætspil udviklet specielt til dette projekt

Fag: Kristendomskundskab, dansk og billedkunst

Periode: Oktober-december 2019

Lektioner: 10 

Tilmelding: Senest 1. september 2019 

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Stationsvej 4 kld. | 4171 Glumsø