Projekter målrettet indskolingen

En dag i kloster

1. - 2. klasse

Tag eleverne med tilbage til det 13. århundredes klosterliv, hvor de møder Frans af Assisi og søster Clara, der begge arbejder målrettet på at hjælpe de fattige og reformere middelalderens kirke. En hel skoledag omdannes skolen og klasseværelset til et kloster, hvor eleverne leger og arbejder som munke og nonner.

Eleverne skal i projektet arbejde med og lære om middelalderens klosterbevægelse, de kristne grundbegreber tro, tvivl og barmhjertighed samt en række fortællinger om Jesu liv fra Det Nye Testamente

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsstof og elevopgaver
 • Detaljeret drejebog for afvikling af dagen 
 • Adgang til hjemmeside
 • Arbejdshæfte til eleverne bl.a. med tegneserie om Frans af Assisi 

Aktivitet:

 • Mulighed for at låne en "klosterkasse" med simple dragter til lærer og elever til brug på "klosterdagen"

Fag: Kristendomskundskab

Periode: Kan afvikles hele året

Lektioner: 6 lektioner

Tilmelding: Senest 1. september 2019

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, i hvilken uge I ønsker at benytte "klosterkassen" på skolen

Ved arken klokken otte

1. - 3. klasse

Ved du, hvem Gud er? For det gør pingvinerne ikke. Godt nok har de hørt om ham, men de har ikke set ham, og så ved man jo ikke, om han findes.

Undervisningsmaterialet knytter sig til Ulrich Hubs lille fortælling om tre pingviner, der for at overleve syndfloden skal med Noas Ark. Men hvad gør man, når Gud har sat gang i syndfloden, og man kun får to billetter til Noas Ark, og der er tre pingviner?

Rejsen starter, og i fortællingen oplever de tre pingviner mangt og meget, der ikke ligger fjernt fra menneskelivet.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof
 • Et eksemplar af Ulrich Hubs bog "Ved arken klokken otte" 
 • Elevhæfte med læsetekster til alle elever 

Fag: Kristendom, dansk og billedkunst 

Periode: Kan afvikles hele året 

Lektioner: 5-10

Tilmelding: Senest 1. september 2019

Sorg og livsmod - når de mindste mister

1. - 3. klasse

Hvert år rammes flere børn af sorg. Det kan skyldes mange forskellige ting: et nært familiemedlem mistes, opbrud i familien ved fx skilsmisse eller sygdom i den nærmeste familie.

Typisk rammer sorgen uforberedt, og barnet risikerer at blive isoleret bag en mur af tavshed, fordi omverdenen ikke er forberedt på at håndtere denne slags kriser.

Med afsæt i to små nyproducerede fabel-tegnefilm fra Tiny film, der også har produceret tegnefilm for DR, sættes der i børnehøjde fokus på, hvad sorg er, hvornår den kan ramme én, og hvordan den kan håndteres af såvel den sorgramte selv som af omgivelserne.

Projektet sætter i bred forstand fokus på at øge elevernes handlekompetence i deres indbyrdes relationer og i forhold til de voksne omkring dem.

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof og forslag til elevopgaver
 • Plakat til ophængning i klassen
 • Vendespil 

Aktivitet:

 • Tilbud om besøg i den lokale kirke

 

 

Fag: Kristendomskundskab

Periode: Kan afvikles hele året 

Lektioner: 8-10 

Tilmelding: Senest 1. september 2019 

JUL I HELE VERDEN

1. - 4. klasse

I kristne kulturer over hele verden fejrer man jul. Fælles er fortællingen om Jesu fødsel, men derudover er der store forskelle på, hvordan højtiden fejres.

I Danmark er den 24. december - Juleaften - højdepunktet for fejringen. I Australien er festen den 25. december, mens kristne i Rusland først fejrer jul den 6. januar.

Ud over tidspunktet for selve fejringen er der også utallige og meget forskellige juletraditioner rundt om i verden. Gennem projektet vil eleverne lære om julen og dens traditioner i seks forskellige lande og samtidig få et geografisk overblik over, hvor landene, som de arbejder med, ligger.

En fast tradition i hele verden er, at der bliver sunget julesalmer. Som led i projektet møder eleverne derfor nogle af de mest kendte danske julesalmer.

Herudover tilbydes klasserne at se teaterforestillingen "Juleevangeliet - en magisk fortælling", som er en levende og medrivende genfortælling af Juleevangeliet stærkt inspireret af Selma Lagerlöfs fortælling.

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsoplæg med baggrundstof og forslag til undervisningsplan
 • Elevhæfte med tekster og opgaver
 • Plakat til ophængning i klassen

Aktivitet:

 • Tilbud om at se teaterforestillingen "Juleevangeliet - en magisk fortælling" med Peter Holst fra Det lille Turneteater. Forestillingen spiller i uge 50

Fag: Kristendomskundskab

Periode: November – december 2019

Lektioner: 6 

Tilmelding: Senest 1. september 2019 


TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om I ønsker se teaterforestillingen "Juleevangeliet - en magisk fortælling. 

EN GYLDEN REGEL

1.- 4. klasse

Hvad er en god adfærd? Hvad er skidt adfærd? Og hvad sker der, når vi hhv. er onde eller gode ved hinanden? Mange religioner og filosoffer har hver givet et bud på, hvordan mennesker bedst muligt kan leve sammen. Det kan for eksempel være ved at opstille regler for, hvordan man skal opføre sig og drage omsorg for andre.

I Bibelen står der, at Jesus i sin prædiken på bjerget sagde: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Den formulering kaldes den gyldne regel og er omdrejningspunktet for dette projekt.

Eleverne skal i projektet stifte bekendtskab med forskellige bibelske tekster, der alle beskæftiger sig med etik, og høre amoralske fabler, hvor intet er, som det plejer. Gennem forskellige aktiviteter skal eleverne sammen filosofere over og gå på opdagelse i forskellige etiske begreber og forskellige måder, som mennesker kan være sammen på.

Projektet udarbejdes i to versioner til hhv. elever i 1.-2. klasse og elever i 3.-4. klasse 

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof og elevopgaver

Aktiviteter:

 • Tilbud om danseworkshop for klassen
 • Lærerkursus mandag den 27. januar 2020 kl. 13-16 (kursusbeskrivelse)

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Februar - april 2020

Lektioner: 8-10

Tilmelding: Senest 1. september 2019 

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmelding at gøre opmærksom på, om I ønsker at tage imod tilbud om workshop med egnsteateret Aaben Dans og om du som lærer vil deltage i lærerkurset den 27. januar 2020.

LIGNELSER SAT I SPIL

 

1. - 3. klasse

Jesus fortalte mange lignelser, og i Det Nye Testamente findes en hel række.

En lignelse er en historie, som ikke er sket i virkeligheden, men som skal forklare noget, og som minder om noget, som kunne være sket i virkeligheden.

Gennem projektet Lignelser sat i spil kommer eleverne til at arbejde med otte lignelser, som alle fortæller en vigtig pointe i kristendommen. Det drejer sig bl.a. om Den barmhjertige samaritaner og Den fortabte søn.

Til projektet er der udviklet et kortspil: Lignelseskort. Her gælder det om at få samlet så mange hele lignelser (fire kort) som muligt. Spillet vil gøre det lettere for eleverne at huske de enkelte lignelser, og så gør det jo heller ikke noget, at det samtidig kan være lidt sjovt!

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsstof og forslag til undervisningsplan
 • Klassesæt af spillet Lignelseskort
 • Adgang til hjemmeside 

Fag: Kristendomskundskab

Periode: Kan afvikles hele året 

Lektioner: 6

Tilmelding: Senest 1. september 2019

TILMELDING KLIK HER

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Stationsvej 4 kld. | 4171 Glumsø