Tilbud om lærerkursus

Folkekirkens Skoletjeneste tilbyder følgende kurser for ansatte i Næstved Kommune og provsti.

Kurserne er gratis og knytter an til konkrete undervisningsprojekter. Alle er velkommen. Husk at tilmelding er nødvendig.

Reformationen og middelaldervandring i Næstved

Vi mødes ved Helligåndshuset, Ringstedgade i Næstved kl. 13. Her vil museumsformidler Steen Djurhuus fortælle os om, hvordan Næstved så ud i middelalderen, og hvilke forandringer reformationen i 1536 medførte for byen og dens indbyggere.

Derefter går vi en tur rundt i Næstved og oplever historiens vingesus, mens vi hører om gamle klostre, hellige mænd, gamle badstuer og nye skoler. Vi slutter af med en kop kaffe, hvor medarbejdere fra Folkekirkens Skoletjeneste vil fortælle om undervisningsmaterialet, og hvor der vil blive mulighed for at stille spørgsmål.

Tid: Onsdag den 8. august 2018 kl. 13-15

Sted: Helligåndshuset, Ringstedgade i Næstved

Tilmelding: Senest d. 7. aug. 2018

Guder og gaver

I samarbejde med Sagnlandet Lejre

I tilknytning til projektet Guder og gaver udbyder skoletjenesten et lærerkursus i Sagnlandet Lejre. På kurset vil to medarbejdere fra Sagnlandets Skoletjeneste give et oplæg om jernalder, vikingetid og periodernes offerritualer. Derudover vil alle deltagere komme med på en guidet rundvisning i området. Herudover vil Folkekirkens Skoletjeneste give en kort introduktion til projekt.

Tid: Onsdag den 22. august 2017 kl. 13 -16.

Sted: Sagnlandet Lejre, Administrationsbygningen

Tilmelding: Senest 1. september 2018

Det hele gå i fisk

I tilknytning til projektet udbydes et lærerkursus, hvor tilmeldte lærere får en indføring i projektet med en gennemgang af undervisningsmaterialet og et oplæg ved naturvejleder Helen Holm.

Derudover vil lærer Heidi Marloth fortælle om de kreative elevarbejder, der er foreslået i materialet, ligesom alle får mulighed for selv at arbejde med de kreative arbejder

Tid: Mandag den 3. september kl. 13.00 -16.00

Sted: Sognegården, Skt. Jørgens Kirke, Parkvej 1o1, Næstved

Tilmelding: 1. september 2018

Hvor langt kan man gå?

Et projekt om det hellige som anledning til politisk konflikt

 

Findes det hellige? Hvad er det i givet fald, og hvordan viser det sig? Med afsæt i jøde- og kristendommens samt islams konkrete helligsteder i Jerusalem samt i hele Israel-Palæstina-konflikten udfoldes disse spørgsmål gennem teoretiske oplæg og demonstration af kropslige øvelser lige til at tage med hjem og bruge i undervisningen, så den bliver mere aktivitetsbåren.

Program:

 • Hvad er det hellige? v. lektor Jakob Wolf (KU)
 • Det hellige som anledning til politisk konflikt? v. lektor Carsten Pallesen (KU)
 • Demonstration af kropslige øvelser til forståelse af konflikt og hellighed v. Teater Minsk

 

 

Tid: Tirsdag den 4. september 2018 kl. 13.00-16

Sted: København

Tilmelding: 21. juni 2018

På opdagelse i Esbjergevangeliet

På kurset vil der være en udførlig introduktion til maleriet, hvor vi sammen går på opdagelse i Erik Hagens store maleri "EsbjergEvangeliet". Derudover vil der være en drøftelse af de didaktiske overvejelser, der ligger til grund for undervisningsmaterialet, samt helt konkrete anvisninger på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges og gennemføres.

Oplægsholderen er Anne-Sofie Aabenhus, som har en Diplom i Kulturformidling for børn og unge, og som i mange år har arbejdet med maleriet.­

Kurset er tilrettelagt så alle lærere tilgodeses på kurset - ligegyldigt hvilket klasetrin, man underviser på.

Tid: Onsdag den 19. september kl. 13.30- 16

Sted: KØS, Museet for kunst i det offentlige rum Nørregade 29, 4600 Køge

Tilmelding: 1. september 2018

Han gik sig over sø og land

Denne workshop er et fortælle-kursus.

På dagen er der fokus på de fem fortællinger fra projektet "Han gik sig over sø og land". Workshoppen ledes af Anette Jahn, der gennem mange år har undervist i mundtlig fortællekunst og mundtlig formidling.

Denne dag arbejder vi med at se historiens billeder for vores indre øje for derefter i mindre grupper at fortælle historiernes landskaber, rum og karakterer frem.

Vi vil også arbejde med at forstærke fortællingens grundfølelser, så vores lyttere kommer til at mærke historiens følelsesgang. Man skal ikke kunne fortælle historierne på forhånd. Dog vil det være en god idé at have læst dem et par gange på forhånd.

Tid: Torsdag den 27. september 2018 kl. 13.00-16

Sted: Sognegården, Skt. Jørgens Kirke, Næstved

Tilmelding: 1. september 2018

 

 

Klædt på til sorg

Ligesom døden er et ufravigeligt vilkår i livet, er sorgen det også. I projektet "Klædt på til sorg" arbejdes der med de forskellige udtryk, som sorgen kan have, og hvilke handlemuligheder man har, når man møder sorgen. På dette kursus forberedes lærere til at arbejde med projektet "Klædt på til sorg?"

Program:

 • Historiker Barbara Zalewski fortæller om sorgens udtryk i tøjmode, traditioner og ritualer i gennem europæisk historie.
 • Psykolog i Børn, unge og sorg Susanne Svane deltager på kurset sammen med et antal frivillige unge, der alle har oplevet sorg i forbindelse med dødsfald.
 • Psykolog Susanne Svane fortæller om den nyeste sorgteori, og de unge fortæller om deres eget arbejde med sorg og om omgivelsernes reaktion på denne.
 • Undervisningsmaterialet præsenteres kort.

Tid: Tirsdag den 2. oktober 2018 Kl. 14.00-16.00

Sted: Magistergården, Hvidovre Kirkeplads 3, 2650 Hvidovre

Tilmelding: Senest 1. september 2018

Juletræet med sin pynt

Julepyntens historie er godt og vel 150 år gammel. I hvert fald det vi forbinder med julepynt i dag. Julepynten hænger nemlig sammen med nyskabelse i den danske jul – juletræsfesten - der blev udbredt herhjemme fra midten af 1800-tallet. På dette kursus får deltagerne såvel en historisk gennemgang af julepyntens historie og julens traditioner, ligesom de vil blive godt introduceret til undervisningsforløbet, der er udviklet i samarbejde med Næstved Museum.

Program:

 • Museumsformidler Steen Djurhuus fortælle om julepyntens historie og julens traditioner
 • Steen Djurhuus giver en smagsprøve på det undervisningsforløb, tilmeldte klasser vil blive præsenteret for
 • Medarbejdere fra Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved fortæller om undervisningsmaterialet

Tid: Torsdag den 15. november 2018 kl. 13 -15.30

Sted: Helligåndshuset, Ringstedgade i Næstved

Tilmelding: 1. september 2018

Himmelsk lyd - salmesangsprojekt

Salmeplakaten, som klasserne vil komme til at arbejde med i Et møde med den danske salme 2019, har maleren Vincent van Goghs billede "Starry Night" som motiv. Eleverne vil derfor som led i projektet få en kort indføring i van Goghs billedverden.

Da der i projektperioden er en omfattende udstilling på ARKEN af van Goghs værker med fokus på forholdet mellem kunst, menneske, natur og religion, udbydes i samarbejde med ARKEN et lærerkursus som introduktion til salmeprojektet.

Kurset vil dels give en indføring i van Gogh som religiøs kunstner og hans kunstneriske blik på mennesket og naturen; dels indeholde en workshop over temaet "himmelsk lyd" ved komponist og organist Peter Bruun. Workshoppen vil være en introduktion til elevopgaver, der indgår i undervisningsforløbet.

Tid: Tirsdag den 20. november 2018 kl. 13-16

Sted: Kunstmuseet Arken, Ishøj

Tilmelding: 1. september 2018

Fristelser, farer og faldgruber

Lærerkurset afholdes på Glyptoteket i København. Her vil professor i teologi v. Københavns Universitet Anne Katrine de Hemmer Gudme og litteraturkritiker Bo Tao Michaëlis udfolde og belyse projektets tema fristelse samt Odysséen og Bibelens betydning for europæisk kunst og kultur i bred forstand.

Kurset vil ligeledes byde på en introduktion til antikken med særomvisning i Glyptoteket storslåede samling.

Program:

 • Velkomst og præsentation af materiale
 • Litteratur- og kulturanmelder (mag. art og cand. mag.) Bo Tao Michaëlis fortæller om Odysseen og Bibelens betydning for forståelsen af vestlig kunst og kultur
 • Professor Anne Katrine de Hemmer Gudme (KU) folder fristelsesbegrebet ud, som det kommer til udtryk i Bibelen.
 • Oplæg om antikken via rundvisning i museets samling
 • Afrunding og evt. spørgsmål til projektet

 

 

Tid: Onsdag den 30. januar 2019 kl. 12.30 -16

Sted: Ny Carlsberg Glyptotek, København

Tilmelding: 1. september 2018

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Parkvej 101 | 4700 Næstved