Tilbud om lærerkursus

Folkekirkens Skoletjeneste tilbyder følgende kurser for ansatte i Næstved Kommune og provsti.

Kurserne er gratis og knytter an til konkrete undervisningsprojekter. Alle er velkommen. Husk at tilmelding er nødvendig.

Religionernes dag 2017

Reformationen og dens nutidige perspektiver

I 2017 er det 500 år siden, den tyske munk Martin Luther hængte sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. På Religionernes dag belyses reformationen og dens følger i Danmark ud fra mange synsvinkler med relevans for skolens undervisning i religion, historie, samfundsfag, dansk, billedkunst og musik.

Reformationsjubilæet er af flere grunde interessant for skolens undervisning. Dels fordi den evangelisk-lutherske lære er den konstitution, som Den danske Folkekirke sorterer under og den variant af kristendommen, som skolens undervisning primært er sat til at formidle, dels fordi reformationens tankegods og praktiske forvaltning har lagt grunden til en væsentlig del af det samfund, vi kender i dag.

På dagen er flere oplægsholdere bl.a. museumsinspektør Lars K. Christensen og professor Niels Kærgaard(KU), ligesom flere oplæg vil tale direkte ind i skolens hverdag og de fag, der undervises i her.

Tid: Torsdag den 31. august 2017 kl. 9.30 -16

Sted: Campus Carlsberg, København V

Tilmelding: Senest d. 11. aug. 2017 og direkte til Folkekirkens Skoletjeneste Næstved

Reformationen i Næstved

I samarbejde med Næstved Museum

Vi mødes i Sct. Peders Kirke kl. 13.30 og vil her deltagerne få en introduktion til kirken og middelalderen i Næstved. Herefter vil vi gå en tur rundt i byen og se de steder, som er af særlig interesse for reformationen og dens forløb i Næstved.

Lærerkurset vil lægge sig tæt op ad det undervisningsforløb som tilbydes klasser, der tilmelder sig. Kurset gennemføres i samarbejde med Næstved Museum.

Tid: Onsdag den 23. august 2017 kl. 13.30 -15.00

Sted: Sct. Peders Kirke, Næstved

Tilmelding: Senest 15. august 2017

Reformationen på KØS

I tilknytning til projektet Reformationen i Danmark tilbyder skoletjeneste et lærerkursus på KØS.

På kurset præsenteres undervisningsmaterialet både med didaktiske overvejelser og også med helt konkrete ideer til afvikling af forløbet. Herefter gennemføres et undervisningsforløb, som lægger sig tæt op ad den workshop klasser tilbydes.

Gobelinskitsen, der fortæller om reformationen gennemgås, og mulighederne i forhold til eleverne drøftes. Endelig demonstrerer Køge Billedskole, hvordan klassens fælles kreative produkter fremstilles.

Underviser Kit Kjærbye, leder af Køge Billedskole. Der serveres kaffe og kage undervejs.

Tid: Mandag den 25. september kl. 13.30-16.00

Sted: KØS

Tilmelding: 1. september 2017

Esbjergevangeliet

Esbjergevangeliet er et 140 m2 stort vægmaleri, som blev malet af kunstneren Erik Hagens på CVU Vest i Esbjerg i 2003-2005. Hagens bruger Bibelens historier og blander dem med indtryk og holdninger fra vores moderne hverdag. Det er der kommet et originalt og nogle steder provokerende værk ud af, hvor både kristendommen og samfundet står for skud.

På kurset vil der være en udførlig introduktion til maleriet, hvor vi sammen går på opdagelse i kunstværkets motiver og de ca. 150 bibelcitater, der er flettet ind i maleriet.

Derudover vil der være en drøftelse af de didaktiske overvejelser, der ligger til grund for undervisningsmaterialet, samt helt konkrete anvisninger på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges og gennemføres.

Kurset er tilrettelagt så alle lærere tilgodeses på kurset - ligegyldigt hvilket klasetrin, man underviser på.

Tid: Torsdag d. 2. nov. 2017 kl. 13.30-16

Sted: Sankt Jørgens Kirke, Parkvej 101, 4700 Næstved

Tilmelding: 1. september 2017

Religionsfrihed

I tilknytning til projektet Regionsfrihed - rum til at tænke og tro udbyder skoletjenesten kursus i FN byen i København. På kurset vil der være:

  • Oplæg om religionsfrihed ved seniorforsker Eva Maria Lassen: Religion og menneskeret
  • Oplæg om sameksistens ved journalist Bent Dahl Jensen: Grænseflader mellem religionsfrihed og sameksistens
  • Samtale i grupper
  • Oplæg om demokratiernes aktuelle udfordringer ift. religionsfrihed ved folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen (S)
  • Oplæg om Gud i skolen ved forfatter Ane Kirstine Brandt
  • Samtale i grupper
  • Gennemgang af materialet Religionsfrihed

Tid: Torsdag den 23. november 2017 kl. 12.30-16

Sted: FN-byen, Marmorvej 51, 2100 Kbh. Ø

Tilmelding: 1. september 2017

Kursisterne skal være fremme i god tid til klokken 12.30, idet man skal gennem en sikkerhedskontrol ud fra en på forhånd indsendt navneliste. Derfor kan andre end tilmeldte navne ikke deltage i kurset.

Gud, Fupz og Holst

Gud i litteraturen og Det Gamle Testamente

Har du ofte funderet over, hvorfor Gud er som han er i Kim Fupz Aakesons historier? Og hvordan det passer med fremstillinger af Gud i Bibelen? Det får du nu mulighed for at blive klogere på, da vi tilbyder et lærerkursus, hvor lige netop de spørgsmål og Gud, som han optræder i Det Gamle Testamente, er omdrejningspunktet

Program

  • Oplæg ved Kim Fupz Aakeson, der fortæller om hvorfor han så ofte har et religiøst eller filosofisk afsæt i sine fortællinger.
  • Oplæg ved lektor og cand. theol. ved Københavns Universitet Søren Holst, der fortæller om Gud i Det Gamle Testamente, og hvad der gør Gud interessant i forhold til nutidens litteratur.
  • Afslutningsvis præsenterer en medarbejder fra De Folkekirkelige Skoletjenester det samlede undervisningsmateriale med nedslag i de temaer, som eleverne skal arbejde med.

Tid: Tirsdag den 7. november 2017 Kl. 13.00-16.00

Sted: Konventhuset, Domkirkepladsen 3, 4000 Roskilde

Tilmelding: Senest 1. september 2017

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Parkvej 101 | 4700 Næstved