Projekter målrettet indskolingen

Han gik sig over sø og land

1. - 2. klasse

I dette undervisningsmateriale kommer eleverne til at arbejde med følgende 5 fortællinger fra Det Nye Testamente: Mariæ Bebudelse, Juleevangeliet, Den barmhjertige samaritaner, Vandringen på søen og Påskefortællingen med fokus på Peters svigt.

I arbejdet med de bibelske fortællinger og deres betydning vil eleverne møde de tilværelses-spørgsmål, som historierne lægger op til og giver deres svar på. Eleverne vil på den måde også kunne spejle de gamle fortællinger i deres egne oplevelser og tanker og således opnå en bevidsthed om, at mange af de spørgsmål, som var vigtige for 2000 år siden i et fremmed land, også er spørgsmål, som stilles af mange her i dag.

Til projektet er knyttet en hjemmeside, hvor eleverne på et interaktivt kort kan gå på opdagelse i det land, hvorfra fortællingerne stammer. Her kan de også opnå viden om og forståelse af, at fortællingerne i deres opståen knytter sig til et helt bestemt geografisk område.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsstof og elevopgaver
 • Supplerende hæfte med historisk baggrundsmateriale
 • Adgang til hjemmeside med interaktivt kort og supplerende projektmateriale
 • Tilbud om fortælleworkshop/lærerkursus med Anette Jahn torsdag d. 27. sep. kl. 13-16 i Sognegården ved Skt. Jørgens Kirke, Parkvej 101, Næstved (se kursusbeskrivelse)

Fag: Kristendomskundskab

Periode: Sep – okt. 2017

Lektioner: 6 lektioner

Tilmelding: Senest 1. september 2017

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om I ønsker at benytte jer af tilbuddet om at deltage i det tilhørende lærerkursus

Det hele går i fisk

1. - 3. klasse

Hvorfor er der små fisk bag på nogle biler? Og hvilken betydning har fisken som kristent symbol?

I dette undervisningsmateriale skal eleverne arbejde med fisk på alle mulige måder. De skal arbejde med tre bibelske fortællinger om fisk, lære om fisk rent naturvidenskabeligt og også selv fremstille kreative produkter med fisketema.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof, elevopgaver og forslag til kreative elevarbejder
 • Tilbud om workshop for klassen på skolen med naturvejleder Helen Holm på udvalgte dage i uge 37,38, 40 og 41
 • Tilbud om lærerkursus mandag d. 3. sep. kl. 13-16 i Sognegården ved Skt. Jørgens Kirke, Parkvej 101, Næstved (se kursusbeskrivelse)

Fag: Kristendom, dansk, billedkunst og natur og teknologi

Periode: september - oktober 2018

Lektioner: 8-10

Tilmelding: Senest 1. september 2018

 TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om I vil benytte jer af tilbud om en workshop med naturvejlederen og lærerkursus

Juleevangeliet - en magisk fortælling

0. – 3. klasse

I dette projekt arbejder eleverne med julen som højtid og med julens traditioner. Eleverne hører fortællingen om Jesu fødsel fra Det nye Testamente og Selma Lagerlöfs legende ”Den hellige nat”. 

Peter Holst, Det lille Turneteater, har lavet en fantastisk teaterforestilling, hvor eleverne oplever fortællingen om Jesu fødsel på en helt ny måde. Denne forestilling er inspireret af Selma Lagerlöfs ”Kristuslegender”.

Forestillingen spilles på udvalgte skoler i Næstved Kommune i uge 50

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof og forslag til elevaktiviteter
 • Tilbud om teaterforestilling i uge 50 

Fag: Dansk, kristendomskundskab, billedkunst og musik

Periode: December 2018

Lektioner: 6-8

Tilmelding: Senest 1. september 2018

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om I ønsker at se forestillingen "En magisk fortælling".

PÅ OPDAGELSE I ESBJERGEVAGELIET

1. - 3. klasse

Kørte Kain traktor? Er Noas ark en bus? Og besøgte Gabriel Maria som en flyvende ghettoblaster? Esbjergevangeliet er et 40 meter langt vægmaleri, som fortolker Bibelens fortællinger i en moderne kontekst.

Esbjerg Evangeliet er et spejlbillede af Danmark i dag og samtidig en skildring af et liv fra ende til anden. Flettet ind i maleriets motiver finder man ca. 150 bibelcitater.

Gennem arbejdet med projektet får eleverne kendskab til og arbejder med centrale bibelske fortællinger, ligesom de får et indblik i kunstens mulighed for billedfortælling. Med Esbjergevangeliet er der også mulighed for at give eleverne et sammenhængende overblik over Bibelens fortællinger i et moderne billedsprog med humor og alvor.

Gennem projektet skal eleverne på nært hold se og gå på opdagelse i Esbjergevangeliet i Skoletjenestens 23 x 2 meter store kopi, som bliver opstillet lokalt.

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsoplæg med baggrundsmateriale og elevopgaver
 • Adgang til digital version af Esbjergevangeliet, hvor eleverne i klassen kan se billedet og zoome ind på detaljerne

 • Mulighed for at se og gå på opdagelse i Esbjergevangeliet lokalt

 • Tilbud om lærerkursus onsdag den 19. september kl. 13.30-16 i KØS, Museum for kunst i det offentlige rum, Køge (se kursusbeskrivelsen)

Fag: Kristendomskundskab og billedkunst

Periode: Jan. – marts 2019

Lektioner: 6-8

Tilmelding: Senest 1. september 2018


TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om I ønsker at gå på opdagelse i Esbjergevangeliet "live" og hvorvidt du som lærer ønsker at deltage i lærerkursus den 19. september.

HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE MENNESKE?

1.- 3. klasse

Hvordan føles en følelse? Hvor kommer den fra? Og hvad kan den finde på?

I dette undervisningsprojekt lærer eleverne om mennesket på alle mulige måder. De lærer om kød, blod, knogler og luftveje - om tanker og følelser, håb og drømme, ånd og ånde.

Eleverne skal også arbejde med 5 grundfølelser: glæde, tristhed, frygt, vrede og afsky. De skal lokalisere, hvor følelser kan gemme sig og give sig til kende i kroppen, og de skal arbejde med, hvordan håndteringen af egne følelser påvirker relationen til andre mennesker.

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning og baggrundsstof
 • Elevhæfte

 • Tilbud om kursus i førstehjælp for klasse ved ambulanceredder Mads Meyer-Eriksen (på skolen) Disse afvikles i foråret 2019

 • Tilbud om besøg i den lokale kirke

Fag: Kristendomskundskab, dansk og natur og teknologi

Periode: Marts-maj 2019

Lektioner: 15-20

Tilmelding: Senest 1. september 2018

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmelding at gøre opmærksom på, om I ønsker at tage imod tilbud og førstehjælpskursus for klassen. Disse afvikles i foråret 2019.

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Parkvej 101 | 4700 Næstved