Projekter målrettet udskolingen

REFORMATI0NEN

7. - 9. klasse

Reformationstiden er en spændende og dramatisk periode i Danmarks historie med kongefejde, klassekamp og ligefrem borgerkrig. Og hele tiden er der en religiøs konflikt, som ligger og lurer under overfladen. Det kulminerer med reformationens indførelse i 1536, hvor den nyindsatte Christian d.

3. lader Danmark gå fra at være et katolsk land til at følge Martin Luthers evangelisk -lutherske tro. Dette trosskifte ændrer både befolkningens daglige religiøse praksis og kirkens gudstjenesteform.

I dette undervisningsprojekt kommer eleverne til at arbejde med baggrunden for reformationen og med de konsekvenser reformationen fik - også helt lokalt i Næstved - ligesom der trækkes tråde frem til den måde, vi lever på i dag, vores holdninger og normer.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof og elevopgaver

 • DVD ”Luther – hans vision ændrede verden”

 • Tilbud om, at klassen kommer på middelaldervandring i Næstved med guide fra Næstved Museum udvalgte dage i ugerne 37-38-39-40

 • Tilbud om lærerkursus onsdag d. 23. august kl. 13.30-15 (Læs mere)

Fag: Kristendomskundskab og historie

Periode: Sep.-okt. 2017

Lektioner: 8-10

Tilmelding: Senest 1. september 2017

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmelding at gøre opmærksom på, om du og din klasse ønsker at komme på en middelalder-vandring rundt i Næstved med guide fra Næstved Museum. Du bedes også oplyse, om du ønsker at deltage i lærerkursus den 23. august kl. 13.30-15.00. Læs mere om kurset her

PÅ KANT MED KIERKEGAARD

7. - 9. klasse

Projektet tager udgangspunkt i det at filosofere med børn, og formålet med projektet er at få eleverne til at reflektere over grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af Kierkegaards tænkning.

Der arbejdes især med 5 centrale begreber: skyld, frihed, angst, tro og kærlighed. Elevarbejdet tager udgangspunkt i en tegneserie om Kierkegaards liv, og der inddrages både kunstværker og en interaktiv hjemmeside i projektet.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Læreroplæg med baggrundsstof og elevopgaver

 • Et klassesæt af Niels Rolands tegneserie om Kierkegaard

 • Adgang til hjemmeside

 • Reproduktioner af 5 kunstværker

Fag: Dansk og kristendomskundskab

Lektioner: 10- 12

Periode: nov.-dec. 2017

Tilmelding: Senest 1. september 2017

ORDAPOTEK - POETISK LEG MED KRISTNE GRUNDBEGREBER

7. -9. klasse

Digteren Morten Søndergaard udgav i år 2011 sit værk "Ordapoteket", hvor han kombinerer sprog og medicin ved at skrive indlægssedler på hver af de ti ordklasser i det danske sprog. I projektet her omsættes denne leg med sproget til en undersøgelse af centrale kristne grundbegreber.

Hvad dækker begreberne over? Er der bivirkninger ved frelse? Hvordan doseres kærlighed?

Til projektet hører en række kreative forslag til, hvordan der kan arbejdes på en engageret og nærværende måde med begreber som fx skyld, tro, nåde og kærlighed.

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof og elevopgaver

 • Et klassesæt af hæftet ”Den smalle kat”

 • Materiale til kreative elevopgaver

 • Adgang til hjemmeside

 • Tilbud om kirkebesøg

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Fra nov. 2017 og resten af skoleåret

Lektioner: 10-12

Tilmelding: Senest 1. september 2017

LIV OG DØD GENNEM ESBJERGEVANGELIET

7. - 9. klasse

Esbjergevangeliet er et 140 m2 stort vægmaleri, som blev malet af kunstneren Erik Hagens på CVU Vest i Esbjerg i 2003-2005. Hagens bruger Bibelens historier og blander dem med indtryk og holdninger fra vores moderne hverdag. Det er der kommet et originalt og nogen steder provokerende værk ud af, hvor både kristendommen og samfundet står for skud.

En kopi af dette maleri opstilles udvalgte steder i Næstved, og eleverne får mulighed for at fordybe sig i værket. Eleverne vil bl.a. blive præsenteret for udvalgte bibelske fortællinger og citater og skal samtidig forholde sig til, hvordan disse er fortolket i maleriet.

I dette undervisningsmateriale vil omdrejningspunktet være Liv og død.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsmateriale og elevopgaver

 • Tilbud om sammen med klassen at se maleriet, der bliver udstillet lokalt

 • Adgang til hjemmeside med digital udgave af maleriet

 • Tilbud om lærerkursus torsdag d. 2. nov. kl. 13.30- 15.30 i Sankt Jørgens Kirke, Næstved (læs mere)

Fag: Kristendomskundskab og samfundsfag

Lektioner: 6-8

Periode: Jan. - marts 2018

Tilmelding: Senest 1. september 2017

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om du ønsker at deltage i lærerkursus den 2. november kl. 13.30-15.30 i Skt. Jørgens Kirke, Næstved. (Læs mere)

RELIGIONSFRIHED - RUM TIL AT TÆNKE OG TRO

7. - 9. klasse

I dette projekt skal eleverne arbejde med de dilemmaer religionsfriheden afføder i et flerkulturelt samfund. Hvad er religionsfrihed? Hvad er et sekulært samfund? Hvilke love og konventioner gælder for religionsfriheden?

Eleverne arbejder case-baseret med de beskrevne dilemmaer. De udvalgte cases er genkendelige fra elevernes skole- og samfundshverdag og omhandler konflikter og sameksistens med religion som omdrejningspunkt.

Til materialet hører desuden en oversigt over verdens væsentligste religioner, deres udbredelse og deres skrifter. Indholdsmæssigt dækkes kristendomsfagets kundskabsområder, og det vil derfor være oplagt at bruge temaet til afgangsprøven for 9. årg.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof og forslag til undervisningsforløb

 • Elevhæfter

 • Begrebskort og case-kort til bordrollespil

 • Adgang til hjemmeside

 • Tilbud om lærerkursus torsdag d. 23. november kl. 12.30-16 i FN-byen, København (læs mere)

Fag: Kristendomskundskab, historie, samfundsfag

Periode: Kan afvikles fra dec. 2017

Lektioner: 8-10

Tilmelding: Senest 1. september 2017

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om du ønsker at deltage i det tilhørende lærerkursus den 23. november kl. 12.30-16 i FN-bygnignen, København (læs mere)

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Parkvej 101 | 4700 Næstved