Projekter målrettet mellemtrinnet

Reformationen i Danmark

3. -4. klasse

Reformationstiden er en spændende og dramatisk periode i Danmarks historie, og ved at dykke ned i gobelinen lærer eleverne om katolske biskopper, Skærsilden, Martin Luther, ”Grevens fejde” og Hans Tausen.

Der tilbydes også et besøg på KØS i Køge, hvor eleverne dels vil få en gennemgang af den gobelin, der omhandler reformationen, dels arbejde kreativt i en workshop ved Køge Billedskole. Elevernes produkter herfra samles til et stort fælles værk, der kan udstilles på skolen eller i lokalsamfundet.

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsstof og elevopgaver
 • Tilbud om workshop med klassen på KØS, Køge på udvalgte dage i uge 43, 44 og 45

 • Tilbud om lærerkursus d. 25. sep. 2017 kl. 13.30-16 (læs mere)

Fag: Kristendomskundskab, billedkunst, historie

Periode: September - november 2017

Lektioner: 6-8

Tilmelding: Senest 1. september 2017

RE:FORMATION - TESER, TRO OG TVIVL

5. - 6. klasse

I anledning af reformationsjubilæet - 500 året for Martin Luthers opslag af de berømte 95 teser - udbyder Landsnetværket af Folkelige Skoletjenester dette undervisningsprojekt. Formålet med projektet er, at eleverne skal lære om og reflektere over, hvorfor reformationen opstod, hvordan den foregik, og hvilken betydning reformationen har haft for kirke, kultur og samfund i Danmark efterfølgende.

Undervisningen er tilrettelagt i fem faser - fem faglige temaer, der introducerer både reformationens forudsætninger, indhold og konsekvenser for eleverne. Disse er: Verden i 1500-tallet, Martin Luther og Biblen, Bogtrykkerkunsten, Reformationen i Danmark og Fællessang.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof og pædagogisk vejledning

 • Re:minder – bog til eleverne med opgaver og fakta om reformationen

 • Adgang til hjemmeside med projektmateriale

 • 5 tegnefilm om projektets 5 temaer

 • Rap af Per Vers med nyfortolkning af Luthersalmer

 • Manuskript til legende læseteater i en lokal kirke

 • 5 plakater

 • Tilbud om lærerkursus med skuespiller Jesper La Cour Andersen og ph.d., højskolelærer Christian Hjortkjær onsdag d. 6. sep. Kl. 13-16, CFU, Roskilde. Tilmelding direkte til CFU Roskilde senest 2. august: ucsj.dk/cfu/dine-kurser. Kristendom kursus nr. R17-149

Fag: Kristendomskundskab, historie, og dansk

Periode: Sep.-okt. 2017

Lektioner: 6-8

Tilmelding: Senest 1. september 2017

TILMELDING KLIK HER

Husk der er mulighed for at deltage i et lærerkusus med skuespiller Jesper La Cour Andersen og pH.d., højskolelærer Christian Hjortkær i forbindelse med projektet på CFU, Roskilde. Det er onsdag den 6. september kl. 13-16.

Tilmelding til lærerkurset sker direkte til CFU

ENGELBERT H OG DEN SIDSTE CHANCE

4. - 6. klasse

Kan duften af røræg virkelig redde verden?

Noget tyder på det, når man læser Kim Fupz Aakesons billedroman om englen Engelbert H, der bliver sendt til jorden for at frelse den på syv dage. Gud bryder sig nemlig ikke om det, han dagligt ser i nyhederne. Der er for meget krig, elendighed, ufred og forurening. Og det skal stoppe. Lige nu! Ellers må jorden ødelægges og en ny bygges op af rare bibliotekarer og kattekillinger.

I dette undervisningsforløb skal eleverne fordybe sig i Fupz' bog og de bibelske tekster, der er billedromanens intertekstuelle reference - nemlig beretningerne fra Gammel Testamente om Skabelsen, Syndfloden, Sodoma og Gomorra og profeten Jonas. Teksterne danner udgangspunkt for elevernes samtaler og refleksioner over emner som håb, synd, gudsbilleder og relationer.

Tilmeldte lærere modtager:  

 • Undervisningsvejledning med baggrundsmateriale og elevopgaver 

 • Et eksemplar af bogen ”Engelbert H og den sidste chance” 

 • Tilbud om lærerkursus tirsdag d. 7. nov. kl. 13-16 med bl.a. Kim Fupz Aakeson (læs mere)  

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Nov.-dec. 2017

Lektioner: 10-15

Tilmelding: Senest 1. september 2017

TILMELDING KLIK HER

Husk, det er muligt at deltage i et lærerkursus i forbindelse med projektet tirsdag den 7. november kl. 13-16.

Læs mere 

INGEMANNS MORGENSANGE

3. - 5. klasse

I år tilbyder Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved for første gang et salmesangsprojekt.

Temaet er Ingemanns morgensange, og eleverne skal både indholdsmæssigt og musisk arbejde med følgende 5 sange: Lysets engel går med glans, Nu vågne alle Guds fugle små, I østen stiger solen op, Nu titte til hinanden og Nu ringer alle klokker mod sky.

I uge 4, 5 eller 6 besøger eleverne den lokale kirke, hvor eleverne skal synge sangene til orgelledsagelse. Organisten vil give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet. I uge 8 samles alle deltagende klasser til en stor fælles salmesangsafslutning i en af de store kirker i Næstved. Tid og sted meldes ud senere.

Tilmeldte lærere modtager:  

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrundsstof, tekster og noder 

 • CD med projektets sange 

 • Salmeplakat ved tegner Peter Bay Alexandersen 

 • Tilbud om lokalt kirkebesøg 

 • Tilbud om fælles afslutning i kirke i Næstved 

Fag: kristendomskundskab og musik

Periode: Jan.-feb. 2018  

Lektioner: 4-8 lektioner 

Tilmelding: Senest 1. september 2017 

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at angive, om I ønsker at deltage i en stor fælles afslutning i en af kirkerne i Næstved

PÅ OPDAGELSE I ESBJERGEVANGELIET

4. -6. klasse

Kørte Kain traktor? Er Noas ark en bus? Og besøgte Gabriel Maria som en flyvende ghettoblaster?

Esbjergevangeliet er et 40 meter langt vægmaleri, som fortolker Bibelens fortællinger i en moderne kontekst.

Esbjerg Evangeliet er et spejlbillede af Danmark i dag og samtidig en skildring af et liv fra ende til anden. Flettet ind i maleriets motiver finder man ca. 150 bibelcitater. Betydningen opstår i et samspil mellem billede og tekst. Esbjerg Evangeliet er altså vores historie sat i relief af Bibelens fortællinger. Maleriet skaber med sine humoristiske og provokerende billeder en fortælling, som man kan gå på vandring i og fortælle med på.

Gennem projektet skal eleverne på nært hold se og gå på opdagelse i Esbjergevangeliet i Skoletjenestens 23 x 2 meter store kopi, som bliver opstillet lokalt.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsmateriale og elevopgaver

 • Adgang til digital version af Esbjergevangeliet, hvor eleverne i klassen kan se billedet og zoome ind på detaljerne.

 • Mulighed for at se og gå på opdagelse i Esbjergevangeliet lokalt

 • Tilbud om lærerkursus torsdag d. 2. nov. kl. 13.30-16 i Sankt Jørgens Kirke, Næstved (læs mere)

Fag: Kristendomskundskab og billedkunst

Periode: Jan. – marts 2018

Lektioner: 6-8

Tilmelding: Senest 1. september 2017

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at angive, om du ønsker at deltage i lærerkursus den 2. november kl. 13-16 i Skt. Jørgens Kirke, Næstved (læs mere)

BIBELENS PERSONER

4. - 6. klasse

Gennem et kortspil får eleverne et solidt kendskab til en lang række bibelske personer, centrale bibelske fortællinger og redskaber til at se sammenhængen og pointerne i de bibelske fortællinger.

Profetkort er et kortspil, som er udviklet til projektet. Kortene beskriver kort de bibelske personer og de fortællinger, der knytter sig hertil. Spillet ligner meget de gamle bilkort. Her dystes der blot i tro, bibelscore, alder og berømmelse.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof

 • Forslag til undervisningsplan og elevopgaver

 • 6 sæt profetkort

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Marts - juni 2018

Lektioner: 8-10

Tilmelding: Senest 1. september 2017

Flag og faner

4. - 5. klasse

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i de symboler, der findes i forskellige flag og de værdier, der knytter sig hertil. Herfra bredes projektet ud, så også elevernes egne værdier kommer i spil. Der arbejdes med centrale bibelske fortællinger og uddrag af både Grundloven og menneskerettighedserklæringen.

I projektet indgår også historiske fortællinger, hvor flag og faners betydning belyses. Elevernes arbejde med værdier og symboler får et meget konkret udtryk, idet der i håndværk og design fremstilles produkter, der efterfølgende kan udstilles i lokalområdet.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver

 • En flagbog til hver elev, hvor der arbejdes med 14 udvalgte flag, og hvor flagene som små klistermærker placeres på et verdenskort

 • Adgang til hjemmeside med supplerende materialer

Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie og håndværk og design

Periode: Kan afvikles hele året

Lektioner: 6-8 i kristendomskundskab m.fl. samt 14-16 i håndværk og design

Tilmelding: Senest 1. september 2017

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Parkvej 101 | 4700 Næstved