Klassikere, der stadig kan fås

Lydspor - leg med lyd i bibelske fortællinger

Indskolingen

Lydspor er et musik- og kristendomsfagligt projekt, hvor eleverne skal udforske, hvordan musik kan fortælle historier og udtrykke stemninger og følelser på en anden måde end det talte sprog. Eleverne skal også selv arbejde kreativt og producere lydspor til bibelske fortællinger. Projektet sætter fokus på sammenhængen mellem bibelfortællinger, tilværelsesspørgsmål og kirkens musikalske udtryk.

Indgangen til arbejdet er et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne sammen lytter sig ind i musikken og tolker, hvordan orglet kan skabe stemninger af glæde, sorg, melankoli og eufori. På skolen fordyber eleverne sig herefter i fem udvalgte bibelfortællinger, som alle beskæftiger sig med grundlæggende tilværelsesspørgsmål.

Med den viden kan eleverne herefter lave deres egen musikfortælling, der bygger på en af de udvalgte bibelfortællinger. Dette foregår på en nyudviklet online platform - LYDMASKINEN - hvor eleverne skal vælge musikstykker og reallyde, der passer til fortællingen. Desuden indgår der i projektet en nytegnet animationsfilm, der tematiserer arbejdet gennem lyd og musik.

Juletræet med sin pynt

Indskolingen

Et pyntet grantræ er for både børn og voksne ensbetydende med jul. På træet hænger vi både pynt, som er gået i arv, julepynt som vi selv har lavet, den sjove dims, vi købte for år tilbage, men vi pynter også træet med ting, der har symbolsk betydning og som associerer til det, julen handler om. Det er den julepynt og disse symboler, der er fokus på i dette projekt.

Projektet indledes med et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne synger en julesalme og oplever julens fortælling gennem julepynten og de symboler, der knytter sig hertil. På skolen arbejder eleverne videre med julen, dens fortælling og traditioner og især med de symboler, der knytter sig til julepynten. Endelig skal de selv i gang med at lave julepynt til klasselokalet.

Prinsen af Egypten

Indskolingen

Med udgangspunkt i filmen Prinsen af Egypten skal eleverne arbejde med den jødiske og kristne påske. Projektet lægger også vægt på, hvordan det fælles måltid spiller en rolle ved højtiderne. Jødernes påske tager udgangspunkt i Det gamle Testamentes fortælling om Moses, der førte israelitterne ud af Egypten. Den kristne påske handler om Jesu død og opstandelse.

Lydspor – fortælling og fortolkning

Mellemtrinnet

I dette forløb skal eleverne på IT-platformen LYDMASKINEN lave deres eget LYDSPOR til en bibelsk fortælling og ad den vej erfare, at musik er et sprog, der kan udtrykke stemninger og følelser på en anden måde end det talte sprog.

Eleverne skal - uden ord - understøtte både fortællingens handling, stemning og tematik ved hjælp af orgelmusik og reallyde. Denne proces åbner og inspirerer til nye forståelser af fortællingerne.

I materialet er der oplæg til at arbejde med fem bibelfortællinger, men I princippet kan man vælge at lave et lydspor til en hvilken som helst fortælling. Forløbet har desuden en solid musikfaglighed inden for kompetenceområdet musikalsk skaben og musikforståelse, hvor eleverne bliver bekendt med den klassiske musiktradition gennem orglets brug i kirken.

Skabelse og undergang

Mellemtrinnet

Temaerne skabelse og undergang belyses i udvalgte egyptiske, nordiske og jødisk/kristne myter ved hjælp af tre små tegneserier. Genne, arbejdet med de tre mytespor bliver eleverne fortrolige med mytegenren, og der arbejdes med ligheder og forskelle mellem de tre religioners myter. Det overordnede formål er at give eleverne en forståelse af den grundlæggende rytme af skabelse og undergang i tilværelsen.

Paulus - tro og tolerance

Mellemtrinnet

Omdrejningsfiguren for projektet er apostlen Paulus. Han levede som os med og blandt mange kulturer og religioner. Paulus' breve fra Det nye Testamente vidner om et menneske, der var overbevist om sandheden i det budskab, han formidlede, men som samtidig havde sans for, at mennesker er forskellige, og at de derfor reagerer forskelligt, når de stilles over for nye tanker.

Der arbejdes med temaer som mad, fællesskab, gudsopfattelse og menneskeværd.

Projektet tager afsæt i det opdaterede computerspil "A Man with a Mission". Eleverne spiller dette og arbejder herefter med Paulus og hans historiske tid ud fra en scrapbog.

God goes to Hollywood

Udskolingen

Filmindustrien i Hollywood bruger ofte Bibelens fortællinger som forlæg. Ridley Scotts stjernemættede actionfilm Exodus, der tager udgangspunkt i den dramatiske fortælling om Moses og udvandringen fra Egypten, er blot den seneste i rækken.

I projektet "God goes to Hollywood" skal eleverne dels agere filmkritikere og arbejde med forholdet mellem bibeltekst og actionfilm ved hjælp af et såkaldt "Hollywood- barometer" og dels arbejde med gudsbilleder. Eleverne kommer i forløbet til at reflektere over følgende: Hvilke gudsbilleder findes i Det Gamle og Det Nye Testamente? Hvordan hænger gudsbilleder og menneskesyn sammen? Hvordan benyttes Bibelens fortællinger i kunst og samfund?

Dette projekt vil være oplagt at bruge som et af temaerne, der opgives til Folkeskolens Afgangsprøve, idet projektet rummer elementer fra både Livsfilosofi og etik, Bibelske fortællinger, Kristendom og Ikke-kristne religioner.

Ind og ud af Bibelen

Udskolingen

Gennem et nyudviklet brætspil skal eleverne i dette projekt stifte bekendtskab med, hvordan fortællinger, myter og figurer bevæger sig fra forskellige kulturer og religioner ind i Bibelen og ud igen til andre religioner og fortællinger. Bibelens fortællinger har deres eget særpræg, men bygger samtidig videre på en tradition. Den samme proces er fortsat efter Bibelens tilblivelse.

Eleverne får gennem deres arbejde en forståelse af fortællingernes indhold, funktion og virkningshistorie. Brætspillet er også med til at skabe opmærksom omkring grundlæggende temaer, som eleverne senere møder i religion, kunst, film og litteratur. Brætspillet er ligeledes en god og anderledes mulighed for eleverne til at få repeteret grundlæggende kristendomsfaglige begreber.

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Parkvej 101 | 4700 Næstved